HISTORIA MUZEUM

Jest oddziałem Muzeum Warszawy.

Zostało utworzone w 1974 r. z inicjatywy Oddziału Wola Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Muzeum Woli to jedna z nielicznych placówek muzealnych w Polsce związanych z określonym rejonem miasta.

Zgromadzone dokumenty, pamiątki – świadectwa historii i przemian zachodzących na warszawskiej Woli – można oglądać na stałej ekspozycji pt. „Warszawska Wola 1367-1996”.

Współpraca z kolekcjonerami oraz przedstawicielami wielu znanych rodzin warszawskich zaowocowała powstaniem szeregu unikatowych ekspozycji.

Szczególną uwagę zwraca prywatny zbiór platerów Anieli i Tadeusza Wysiadeckich. Przekazane do Muzeum w 1994 r. przedmioty wykonane przez ponad 60. warszawskich producentów zaowocowały zorganizowaniem Sali Zbioru Platerów Warszawskich im. Anieli i Tadeusza Wysiadeckich.

W ciągu swego istnienia Muzeum zorganizowało kilkaset wystaw oddających w sposób szczególny atmosferę dawnej Warszawy i kreślących portrety jej mieszkańców. Wystawy związane tematycznie z historią dzielnicy i miasta – kulturą, rzemiosłem, przemysłem i architekturą a także udziałem w życiu Woli różnorodnych społeczności narodowościowych i religijnych.

Niezmiernie istotną częścią pracy Muzeum jest – i zawsze była – działalność o charakterze edukacyjnym i popularyzatorsko-oświatowym. Muzeum organizuje sesje popularno-naukowe, wykłady, spotkania, wieczory poetycko-muzyczne…

Dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej przygotowywane są specjalnie dla nich adresowane lekcje muzealne i prezentacje, a także konkursy wiedzy o Woli i Warszawie.