Druga kariera Heinza Reinefartha. Problem prawny i polityczny wysokich rangą dowódców – sprawców zbrodni nazistowskich w powojennych Niemczech Zachodnich.

Druga kariera Heinza Reinefartha. Problem prawny i polityczny wysokich rangą dowódców – sprawców zbrodni nazistowskich w powojennych Niemczech Zachodnich.
Loading Map....

Data/Czas
06/08/2014
18:00 - 20:00

Miejsce
Dom Spotkań z Historią

KategoriaWykład dra Philippa Martiego, autora książki Der Fall Reinefarth. Towarzyszy on wystawie Reinefarth w Warszawie. Dowody zbrodni prezentowanej w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Warszawy, której partnerem jest Dom Spotkań z Historią. Heinz Reinefarth zwany „katem Warszawy” jest odpowiedzialny za rzeź Woli w pierwszych dniach powstania warszawskiego, kiedy według różnych szacunków zamordowano od trzydziestu do sześćdziesięciu tysięcy mieszkańców dzielnicy. Po wojnie został deputowanym do Landtagu (Parlamentu Kraju Związkowego) Szlezwika-Holsztynu i burmistrzem kurortu Westerland na wyspie Sylt.

Książka dra Martiego przyczyniła się niedawno do zmiany postrzegania Heinza Reinefartha w Niemczech.

Dr Philipp Marti – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Brugg-Windisch (Szwajcaria), który w swojej pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami historii oraz kultury pamięci w Niemczech. Jest autorem prac poświęconych postaci Heinza Reinefartha: Der Fall Reinefarth – Eine biografische Studie zum öffentlichen und juristischen Umgang mit der NS-Vergangenheit, Neumünster: Wachholtz, 2014; Die zwei Karrieren des Heinz Reinefarth: Vom „Henker von Warschau“ zum Bürgermeister von Westerland, w: Demokratische Geschichte. Jahrbuch für Schleswig-Holstein 22 (2011).

Wykład odbędzie się w języku niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym. Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy: Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy, DSH

Partnerzy: Muzeum Powstania Warszawskiego, Dom Spotkań z Historią, Goethe-Institut w Warszawie, Tramwaje Warszawskie

Partnerzy medialni: Polskie Radio, Program 2 TVP, Gazeta Wyborcza