Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en

Muzeum

Nowa wizja Muzeum Woli

Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy, otwiera się po modernizacji. W swojej nowej odsłonie będzie miejscem, w którym historia dzielnicy łączy się ze współczesnością i jej wyzwaniami. W założeniach programowych muzeum będzie pracować w oparciu o problemowe wystawy czasowe oraz działania towarzyszące, włączające różne dyscypliny.

Muzeum przywraca pamięć o ludziach, miejscach i wydarzeniach kształtujących wygląd i tożsamość Woli, ale też bada i odpowiada na dynamiczne procesy zachodzące w dzielnicy. Chcemy wspólnie odpowiedzieć na pytanie, czym jest współczesna lokalność.

Dla Muzeum Woli ważni są mieszkańcy dzielnicy i szerzej stolicy. Wspieramy budowanie wspólnot sąsiedzkich i dzielnicowych. To miejsce, w którym lokalność określają seniorzy, dzieci i młodzież, obcokrajowcy i nowi mieszkańcy Warszawy.

Przyświeca nam nowa wizja Muzeum:

  • W historii szukamy wskazówek do radzenia sobie z aktualnymi wydarzeniami i przyszłością
  • Stawiamy na lokalność
  • Przygotowujemy na zmiany – w mieście i na świecie
  • Jesteśmy miejscem pomocy – przez partycypację i wspólnotowość
  • Łączymy przez edukację – także tą wokół wystaw czasowych
  • Komentujemy – przez dyskusje i debaty, w dostrzeganiu nowego dziedzictwa i przenikania się tradycji
  • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem
  • Tworzymy nowy system opowieści o historii Woli, uzupełniając chronologiczno-historycznej narrację
  • Łączymy dyscypliny i zasoby wiedzy.

Poznaj zespół Muzeum

Przemiany w Muzeum Woli

W grudniu 2019 roku Muzeum Woli jest ponownie otwierane dla gości po 4-letniej modernizacji. Budynek, jego elewacja i wnętrze, zyskały nowy wygląd dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki nowej aranżacji przestrzeni, muzeum posiada dwie duże sale ekspozycyjne, w pełni wyposażone z systemy wystawiennicze, oświetleniowe i multimedialne. Powstała nowoczesna sala edukacyjna, również w pełni wyposażona multimedialnie. Dodatkowo powstała sala warsztatowa, skierowana do edukatorów na potrzeby opracowywania działań edukacyjnych i warsztatowych.

Muzeum jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Kompleksowa modernizacja spowodowała, że Muzeum Woli stało się placówką łatwo dostępną i klarowną przestrzennie.

Działania edukacyjne

Spotkania, dyskusje, warsztaty, spacery, lekcje muzealne – działania edukacyjne są dla muzeum kluczowe.

W Muzeum Woli postawimy na badanie dzielnicy wielkiego miasta oraz procesów zachodzących w jej krajobrazie, tkance społecznej, tożsamości – od czasów wiejskich po dzień dzisiejszy.

Będziemy działać w przestrzeni muzeum i podczas akcji w terenie. Sięgniemy po narzędzia, z których korzystają urbaniści, badacze kultury i społeczności.

Zadamy sobie pytania o to co nas otacza i dlaczego, uruchomimy wrażliwość i uważność – na różnych ludzi w mieście, ich historie, ślady przeszłości i zapowiedzi przyszłości.

Historia Muzeum Woli

Muzeum Woli zostało powołane w 1974 roku. Pomysł stworzenia takiej placówki był jednak znacznie starszy i związany z działającym od 1916 roku w Warszawie Towarzystwem Przyjaciół Woli, które utworzenie muzeum dzielnicy postulowało już w latach 30. XX wieku. W chwili powstania była to jedyna w Warszawie i druga w Polsce, po krakowskim oddziale judaiców na Kazimierzu, placówka zajmująca się dziejami jednej tylko dzielnicy.

W pierwszej odsłonie muzeum zaprezentowało wystawę stałą o Woli, prowadzącą gości przez historię dzielnicy „od zarania dziejów po dzień bieżący”. W kolejnych latach ekspozycja została zmodyfikowana, zaś jej przestrzeń – okrojona. Tym samym muzeum zyskało przestrzeń na czasowe ekspozycje uwzględniające różnorodne zagadnienia związane z Wolą, których zaprezentowano kilkaset.

Nową stałą odsłonę historii dzielnicy (Warszawska Wola 1367–1996) otwarto w 1996 roku. Wolę potraktowano w niej jako „szczególny region geograficzno-historyczny”, obejmujący również teren wydzielonej dopiero co, bo w 1993 roku, dzielnicy – Bemowa. Dwa lata później dołączono do niej drugą ekspozycję stałą, prezentującą zbiór wyrobów platerowych z kolekcji Anieli i Tadeusza Wysiadeckich.

Kolejne poważne zmiany w muzeum nastąpiły w latach 2013-2019. W 2013 roku dotychczasowe wystawy zostały zamknięte, a muzeum w swoim programie skupiło się na wystawach czasowych oraz poszerzaniu oferty różnorodnych działań kulturalnych. W 2016 roku rozpoczął się gruntowny remont budynku, zarówno zabytkowej elewacji, jak i wnętrz, które pamiętały czasy otwarcia placówki w latach 70. XX. Projekt pn. „Modernizacja Muzeum Woli – oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie”, był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  w ramach V Osi priorytetowej RPO WM 2014-2020: „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3: „Dziedzictwo kulturowe”.


Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy

ul. Srebrna 12
00-810 Warszawa
tel. 22 624 37 33