Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

O muzeum

 

 

 

Modernizacja Muzeum Woli – oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 947 227, 80 zł;

Działanie 5.3: „Dziedzictwo kulturowe” w ramach V Osi priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: „Gospodarka przyjazna środowisku”

Planowany okres realizacji projektu od 01.07. 2016 do 30.06.2018.

Cele główne projektu:

  1. Poprawa dostępności i rozwój zasobów muzealnych Muzeum Woli – Oddziału Muzeum Warszawy.
  2. Zachowanie dziedzictwa
  3. Usunięcie barier architektonicznych i udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Efekty Projektu:

Projekt pozytywnie wpłynie na poprawę efektywności wykonywania zadań statutowych Muzeum i zwiększy powierzchnię udostępnianą dla zwiedzających oraz atrakcyjność oferty kulturalnej Warszawy. Efektem realizacji projektu będzie również likwidacja barier architektonicznych i udostępnienie obiektu i oferty kulturalnej osobom o różnych formach niepełnosprawności. Prace modernizacyjne i renowacyjne przyczynią się do zahamowania procesu degradacji obiektu zabytkowego jakim jest Muzeum Woli, nadaniu mu nowych funkcji poprzez stworzenie nowej powierzchni wystawienniczej, nowych form prezentacji oferty kulturalnej, kawiarni i sklepu z pamiątkami. Inwestycja przyczyni się do ocalenia zabytkowego budynku o unikalnych wartościach artystycznych i historycznych oraz pozwoli ocalić go dla przyszłych pokoleń.”