Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Wydarzenia

niedz., 11.09.2022
12:00–14:00

Spacer
Muzeum Woli
wstęp bezpłatny

Kohelet z ulicy Karolkowej. Spacer śladami Ludwika Heringa | „Białoszewski nieosobny”

Wystawa „Białoszewski nieosobny” opowiada o sieci artystycznych relacji poety. Podczas spacerów poznamy Warszawę oczami artystów z kręgu Mirona Białoszewskiego.

Spacer poświęcony jest warszawskim miejscom obecności Ludwika Heringa, które w większości położone są na Woli. Trasa biegnie od obszaru Powązek i dawnego Parysowa, na południe poprzez m.in. ulicę Karolkową i okolice dawnego Kercelaka, wzdłuż specyficznego obszaru pogranicznego między dawnym miastem a jego cmentarnymi i przemysłowymi przedmieściami. W przeważającej mierze miejsca te są również w tej chwili powidokami i były już takimi, gdy bohater pozostawił o nich swoje powojenne świadectwa. Tym samym spacer jest opowieścią o nieistniejącym i słabo zachowanym w przekazach świecie rubieży z jego specyfiką i folklorem.

Ludwik Hering 

Urodził się w 1908 roku w Warszawie w rodzinie kalwińskiej. Przed wojną uczył się malarstwa w pracowni Józefa Czapskiego. Mirona poznał przypadkowo na warszawskiej ulicy w 1940 roku. Inicjator oderwania się od Teatru na Tarczyńskiej i stworzenia „osobnej” sceny. 

Na postawę twórczą Heringa wpływ mogło mieć wojenne doświadczenie kruchości dzieł sztuki-obiektów. W pożarze spłonęły wszystkie jego obrazy i Józefa Czapskiego, który powierzył mu swoje prace pod opiekę w 1939 roku, gdy wyjeżdżał na front. Przyjaźń obu malarzy przetrwała wojnę.

Hering popełnił samobójstwo w 1984 roku.

Informacje praktyczne:

Udział w spacerze na podstawie pobranego wcześniej bezpłatnego biletu. Bilety dostępne w kasie biletowej i online od 28 sierpnia.

Start: róg Burakowskiej i Powązkowskiej

Prowadzenie: Igor Piotrowski – adiunkt w Zakładzie Historii Kultury, współzałożyciel i od 2017 roku kierownik Pracowni Studiów Miejskich w Instytucie Kultury Polskiej. Zajmuje się historią kultury polskiej, przestrzenią Warszawy i kulturowymi kontekstami kartografii.

Autor książek: Chłodna. Wielkość i zapomnienie warszawskiej ulicy w świetle literatury pięknej, wspomnień i fotografii… (2007), Pieśń i moc. Obieg pieśni codziennych Franciszka Karpińskiego w kulturze polskiej XIX i XX wieku (2012). Współredaktor tomów zbiorowych, m.in. serii „Topo-Grafie”.

Logo fundacji im. Mirona Białoszewskiego

Udział w wydarzeniu na podstawie bezpłatnego biletu do pobrania online lub w kasie Muzeum Woli.

Sprawdź program wydarzeń towarzyszących wystawie.


Projekt „Warszawa (dla) Mirona. Obchody stulecia urodzin pisarza” realizowany w ramach zadania publicznego Dziedzictwo kulturowe Warszawy, finansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury.


Rejestracja na wydarzenie

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.