Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en

WYSTAWY

15 maja – 29 września 2024 roku
wstęp bezpłatny

Przyszłość, która się zdarzyła. Wolski przemysł i sztuka

Wystawy studentek i studentów Katedry Przestrzeni Wirtualnej Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Muzeum Woli.

Wola, po wojnie na powrót stała się ważnym zagłębiem przemysłowym w Warszawie. Na nowo podtrzymywana była narracja o Woli, jako dzielnicy robotniczej. Niewątpliwie wraz z odbudową stolicy i jej późniejszym rozwojem, zachodnia dzielnica miasta uzyskała nowe życie, stając się zagłębiem przemysłu ciężkiego i precyzyjnego. To tutaj zlokalizowane były takie zakłady jak: Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka, Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg, Zakład Platerniczy Norblinów / Fabryka Norblina – Walcownia Metali Warszawa, Warszawskie Zakłady Maszyn Budowlanych im. L. Waryńskiego, VIS – Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. gen. Świerczewskiego, Zakłady Mechaniczne im. Marcelego Nowotki / PZL „Wola”, czy Polfa Warszawa.

Niewątpliwie dominującą grupą mieszkańców byli pracownicy tych zakładów – robotnicy wyższego i niższego szczebla. Jednak nie oznacza to, że Wola była jednowymiarowa, jej rozwój przemysłowy pociągał za sobą również rozwój infrastruktury edukacyjnej, społecznej i kulturalnej. W tym tyglu działały domy kultury, teatry, kina, czy muzeum. Z jednej strony kultywowano historię dzielnicy i jej dziedzictwo, a z drugiej pokazywano Wolę, jako nowoczesną i dynamiczną część miasta, która wpływa na przyszły rozwój miasta.

Idąc tym tropem, we współpracy z Katedrą Przestrzeni Wirtualnej Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych, w szczególności z  Pracownią 3D i Zdarzeń Wirtualnych I, Pracownią Przestrzeni Audiowizualnej/Kołem Naukowym Przestrzeń Audiowizualna, Pracownią Obiektu, Pracownią Tekstu i Pracownią Animacji, powstały wystawy odnoszące się do dziedzictwa PRLowskiego przemysłu na Woli.

Zaproponowane projekty nie są jedynie próbą odtworzenia nie dawnej przeszłości, ale odnoszą się do szerszego wymiaru wpływu przemysłu na mieszkańców Woli, samych robotników i co najważniejsze styku jaki wytworzył się na polu sztuki/kultury w zdominowanym przez przemysł obszarze. Każda z wystaw poddaje analizie, różne aspekty tego styku.

Harmonogram wystaw:

Zakładowi twórcy‑amatorzy i kolekcjonerzy

Pracownia 3D i Zdarzenia Wirtualne I
15 maja – 9 czerwca 2024 roku

Jest to rodzaj dużej wirtualnej wystawy odbywającej się w interaktywnym środowisku 3D. Scenerią dla cyfrowych obiektów, animacji, ingerencji artystycznych jest budynek nawiązujący do Zakładów im. Róży Luksemburg. Wystawa jest swobodnym odniesieniem i fantazją na temat działalności twórczej i amatorskich wystaw  pracowników organizowanych na terenie zakładów przemysłowych w latach 60-70.

Wcielenie się w rolę artystów-amatorów sprzed kilku dekad staje się nieskrępowaną przygodą twórczą dla młodych „profesjonalizujących się” artystów. A przy okazji jest pretekstem do refleksji na temat wpływu estetyk i technik znajdujących się ówcześnie poza głównym nurtem sztuki na dzisiejsze praktyki artystyczne.

Prezentacja wirtualna będzie poszerzona o rzeczywiste prace obiektowe stworzone przez absolwentów, a także o działania performatywne.

Poza pracą VR, na ekranie  pokazanie tego co widzi uczestnik_czka w VR.

Fabryka VR (Yashila Nautiyal, Zuz Mrozowska, Dawid Konopka, Maja Lisowski, Sidney Szymański, Mateusz Hołysz, Mateusz Wolniaczyk, Ada Hop, Agnieszka Jarosz, Martyna Pieniążek, Julek Cieśniewski, Błażej Pytkowski, Olga Sztangret, Ola Wierucka, Magdalena Borzęcka, Kamila Świrska, Antoni Nowak, Tosia Chrzanowska, Weronika Płatek, Zofia Mierzejewska).

Instalacja / obiekt: Piotr Kowalski (absolwent)

Obiekty: Aleksander Biel (absolwent)

Rzeźba jako tekst

Pracownia Tekstu Eksperymentalnego
12 czerwca – 30 czerwca 2024 roku

Pracownia Tekstu, sięga również do dziedzictwa Biennale Rzeźb w Metalu, ale przygląda się możliwości przełożenia przestrzennych obiektów w tkance miejskiej na słowo, dźwięk i ruch.

Formy w przestrzeni otwartej. Działania plenerowe w kontekście rzeźby w metalu

Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej i Koło Naukowe Przestrzeń Audiowizualna
3 lipca – 15 września 2024 roku

Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej i Koło Naukowe Przestrzeń Audiowizualna, podjęła temat rzeźb w przestrzeni publicznej w ich abstrakcyjnych formach sprawdzając ich sprawczość na postrzeganie otoczenia. Jest to bezpośrednie nawiązanie do Biennale Rzeźby w Metalu z 1968 roku, które stało się ważnym elementem tożsamości dzielnicy w dobie PRL, a które nadal silnie rezonuje we współczesnym obrazie Woli.

Animacja poklatkowa – robotnik/artysta i rzeźba w metalu

Pracownia Animacji
25 września – 27 października 2024 roku

Pracownia Animacji indywidualizuje sprawczość robotnika, który z wykonawcy rzeźby według projektu artysty, sam przemienia się w twórcę.

Każda z tych wystaw, choć sięga do niedawnej przeszłości, której współcześnie nieliczne ślady są raczej fantomowe, ale jednocześnie sięgając do przyszłościowych rozwiązań technologicznych tworzy wizję przyszłości, która się wydarzyła.

Opieka merytoryczna projektu:

Konrad Schiller – Muzeum Woli,

Piotr Kopik, Łukasz Kosela, Maryna Tomaszewska, Maria Strzelecka – Katedra Przestrzeni Wirtualnej, Wydział Sztuki Mediów / ASP

Andrzej Kokosza – Wydział Rzeźby / ASP

Asystenci: Ola Murawska, Andrzej Szwabe