Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Wydarzenia

wt., 10.10.2023
19:00–20:30


Muzeum Warszawskiej Pragi
udział bezpłatny

Miasto 50°C – wykład Alexandre’a Labasse’a (z tłumaczeniem symultanicznym fr-pl, pl-fr)

Badania wykazały, że spośród wszystkich konsekwencji zmian klimatycznych, to właśnie ekstremalne upały są największym zagrożeniem dla Paryża. Ostatnie gorące lata wyjątkowo dały się we znaki jego mieszkankom i mieszkańcom, ale też zmobilizowały władze miasta do podjęcia natychmiastowych działań oraz do wyznaczenia kierunków na nieodległą przyszłość, w której odnotowanie temperatury 50° C w stolicy Francji jest realnym scenariuszem.

O pracach nad adaptacją miasta do fal upałów opowie architekt Alexandre Labasse, dyrektor Atelier parisien d’urbanisme, paryskiej jednostki naukowo-doradczej ds. polityki miejskiej.

Po wykładzie Alexandre’a Labasse’a odbędzie się dyskusja z udziałem publiczności moderowana przez Martę Żakowską, kuratorkę 15. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

Alexandre Labasse – od 2022 r. dyrektor generalny Atelier parisien d’urbanisme, organizacji naukowo-doradczej powstałej w 1967 r., której misją jest prowadzenie badań i opracowywanie strategii w zakresie polityk miejskich obszaru metropolitalnego Paryża. W latach 2012-2023 dyrektor paryskiego centrum architektury i urbanistyki, Pavillon de l’Arsenal. Dyplomowany architekt, członek francuskiej Izby Architektów odznaczony Orderem Sztuki i Literatury w stopniu Oficera (Officier des Arts et Lettres). Zasiada w Académie d’architecture (Akademii Architektury) oraz w jury konkursów architektonicznych. Prezes rady uczelni École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Versailles. Autor artykułów i kurator wystaw o architekturze i urbanistyce.

Wykład i dyskusja tłumaczone będą symultanicznie (fr-pl, pl-fr).

Wydarzenie w ramach 15. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE: „Zimno już było”.

Sprawdź program festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

Partner główny wydarzenia: Instytut Francuski w Warszawie


10 octobre à 19h00, Musée du quartier de Praga, 50/52, rue Targowa, Varsovie

La ville à 50 ° C, conférence d’Alexandre Labasse

Les études montrent que, parmi toutes les conséquences de la crise climatique, ce sont les chaleurs extrêmes qui constituent le danger le plus grave pour Paris. Les derniers étés caniculaires ont été particulièrement pénibles pour les habitants de la ville. Cependant, ils ont aussi incité les pouvoirs locaux à mettre immédiatement en place des solutions et à envisager dès maintenant des pics de température à 50° C, scénario probable dans un avenir assez proche.

Lors de sa conférence, Alexandre Labasse, architecte et directeur de l’Atelier parisien d’urbanisme, parlera des expériences menées pour adapter les villes françaises aux vagues de chaleur.

La conférence d’Alexandre Labasse sera suivie d’un dialogue avec le public, modéré par Marta Żakowska, commissaire de la 15e édition du festival VARSOVIE EN CONSTRUCTION.

Architecte dplg, Alexandre Labasse est directeur général, depuis novembre 2022, de l’Atelier parisien d’urbanisme, lieu d’étude partagé et prospectif créé en 1967, réunissant 29 partenaires de la métropole du grand Paris. Il a été directeur général du Pavillon de l’Arsenal, centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et la métropole parisienne, de 2012 à 2023. Officier des Arts et Lettres, il est membre de l’Académie d’architecture, président de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Versailles. Auteur de nombreuses publications, il a été le commissaire d’expositions d’architecture et d’urbanisme.

La conférence et le dialogue avec le public qui suivra bénéficieront de la traduction simultanée français-polonais.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la 15e édition du festival VARSOVIE EN CONSTRUCTION intitulée « Les jours froids, c’est fini ». Organisé par le Musée de Varsovie en coopération avec différents partenaires, ce festival se tiendra cette année du 22 septembre au 22 octobre 2023.


Rejestracja na wydarzenie

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.